· Despre noi

PsihArtTerra banner

Despre Dr. Maya Rotaru

Psih-Art-Terapie cu foarte mare atenție la detalii psihice și fizice. Cu o orientare holistică și o îndelungă experiență în medicină și psihoterapie. Pune preț pe identificarea și creșterea nivelului de conștiință individuală și de grup, prin cunoaștere (noesiterapie), sondarea inconștientului (hipnoterapie), ghidare spirituală (sacroterapie), joc (ludoterapie) și mediere artistică (art-terapie). Despre Dr Maya Rotaru Psih-artist în …

Despre Dr. Maya Rotaru Read More »

Veardi Holistic

Etica serviciilor noastre

Veardi – Gullbrand Arvid Rune I. I., în relația cu clienții, se angajează:

să respecte drepturile și demnitatea oricărei persoane și va avea permanent în atenţie faptul că orice persoană are dreptul să-i fie apreciată valoarea înnăscută de fiinţă umană şi că această valoare nu este sporită sau diminuată de cultură, naţionalitate, etnie, culoare sau rasă, religie, sex sau orientare sexuală, statut marital, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socioeconomic sau orice altă caracteristică personală, condiţie sau statut.

la responsabilitate profesională și socială manifestând o maximă responsabilitate pentru starea de bine a oricărui individ, familiei, grupului ori comunităţii, această preocupare include atât pe cei direct cât şi pe cei indirect implicaţi în activităţile lor, prioritate având cei direct implicaţi.

la integritate profesională și va căuta să manifeste cel mai înalt grad de integritate morală şi profesională în toate relaţiile lor şi de asemenea să nu permită sau să tolereze practicile incorecte şi discriminatorii.

să respecte standardele etice generale, de a nu-si depăși competența, de a se forma continuu, de a fi obiectiv, de respect și preocupare, de evitare a relațiilor multiple, de nonexploatare, de participare activă la decizii, de asigurare a consințământului și opoziției, de protejare a confidențialității, de utilizare a informațiilor.

0