Termeni și condiții

Introducere

1.1 Navigarea pe acest sait, culegerea informațiilor și efectuarea unei Comenzi reprezintă acordul Cumpărătorului/Utilizatorului cu Termenii și Condițiile (acest document) afișate pe acest sait. Dacă oricare dintre clauzele de mai jos va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

1.2 Abrevieri:

Veardi – este denumirea comercială a Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală, este persoană juridică de naționalitate română – cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 22, ap. 30, județul Cluj, cu număr de ordine la Registrul Comerțului F12/361/2016, cod unic de înregistrare 35902677 (EUID: ROONRC.F12/361/2016) – este proprietarul întregii platforme de e-commerce www.veardi.ro și acționează ca Vânzător principal.

Sait – platforma de e-commerce cu domeniul www.veardi.ro; acesta si subdomeniile acestuia sunt proprietăți ale Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală

Vânzător – Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi și toate celelalte entități juidice cu care Veardi are încheiate contracte pentru vănzarea de produse și/sau servicii în platforma www.veardi.ro, respectiv: (lista completă aici)

Această secțiune a TCG se va actuliza mereu în funcție de încheierea de noi contracte sau terminarea acestora cu noi vânzători și va include, pentru fiecare vănzător denumirea firmei și a brandului, adresa sediului social, CUI, nr. înreg. la ONRC, adresă de e-mail și numărul de telefon.

Cumpărător – persoană fizică sau juridică care efectuează o comandă în sait, cu sau fără înregistrarea unui cont de cumpărător.

Comandă – intenția Cumpărătorului, de a achizitiona bunuri și servicii de pe sait, transmisă Vânzătorului, prin intermediul sait-ului sau prin telefon ori fax.

Cont – secțiunea din sait (ce conține informații ale cumărătorului: adresă de e-mail, o parolă, numele/denumirea, datele și adresele de livrare și facturare, comenzile efectuate) care permite Cumpărătorului transmiterea comenzilor cu actualizarea automată a formularului de comandă, accesibilă cumpărătorului în baza adresei de e-mail și parolei stabilite de acesta.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care navighează și culege informații de pe acest sait sau care se înregistrează pe acest sait prin finalizarea procesului de creare a contului, astfel, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice sait-ului din secțiunea “Termeni și condiții”.


Documente contractuale

2.1 Prin înregistrarea unei Comenzi, de produse sau servicii, pe sait sau prin transmiterea unei Comenzi telefonice, prin email ori prin fax, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare – telefonic, online sau email – prin care Vânzatorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2 Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face fie electronic, printr-un email trimis automat de către sait, fie telefonic.

2.3 Vânzatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din Comandă, pentru motive justificate. În acest caz, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va ajusta contul acestuia și va returna suma achitată.

2.4 Factura constituie contract de vânzare-cumpărare conform legislației în vigoare.

2.5 Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care comanda este plătită integral și primită de Cumpărător.

2.6 Toți Vânzătorii, pentru activitatea comercială derulată prin platforma www.veardi.ro, respectă termenii și condițiile contractului cadru de vânzare-cumpărare prezentate în acest document și a obligațiilor prezentate în Politica de Confidențialitate, astfel, fiecare Vânzător este responsabil de comenzile primite pentru bunurile și serviciile comercializate în sait.

2.7 Fiecare prezentare de produs / serviciu din cadrul saitului conține informații despre Vânzătorul responsabil pentru comercializarea produsului / serviciului respectiv – în lipsa acestei informări, produsul / serviciul respectiv se consideră ca fiind comercializat de către Veardi.

2.8.a) Comenzile ce includ produse / servicii comercializate, toate, de același Vânzător vor fi considerate și înregistrate ca și Comnezi simple și vor fi transmise către Vâznătorul responsabil. 

2.8.b) Comenzile ce includ produse / servicii de la Vânzători multipli vor fi considerate și înregistrate ca și Comenzi Macro cu sub-comenzi. Sub-comenzile vor fi transmise către fiecare Vânzător în parte ce este responsabil pentru produsele comercializate de acesta din Comanda Macro, astfel, fiecare Vânzător este răspunzător pentru sub-comanda sa.


Răspundere

3.1 Vanzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor achiziționate.

3.2 Prin crearea unui Cont și/sau prin utilizarea sait-ului și/sau prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile sait-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul sait-ului. Ulterior creării Contului, utilizarea sait-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor sait-ului.

3.3 Termenii și Condițiile sait-ului pot fi modificați oricând de către Veardi, mereu înainte de acceptarea vreunei comenzi, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor și Utilizatorilor de la data afișării in sait. Acceptarea Termenilor și Condițiilor sait-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din sait înainte de finalizarea Comenzii.

3.4 Informațiile furnizate prin acest sait și prin intermediul comunicărilor scrise ori verbale între Cumpărător și Vânzător, se obțin din surse considerate valabile și de încredere, sunt corecte şi complete în limita cunoștințelor noastre dar nu au caracter exhaustiv, exactitatea lor nu poate fi garantată. Veardi nu-și asumă responsabilitatea pentru informațiile incomplete sau eventualele erori apărute în sait, dar se străduieşte în permanență să corecteze și să completeze informațiile prezentate. Informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe sait nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.5 În cazul în care anumite bunuri sau servicii sunt listate la preț eronat pe sait, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a anula orice Comandă care conține astfel de bunuri/servicii. În cazul în care Comanda este plătită, Vânzătorul va returna suma în contul Cumpărătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a corecta erorile de sistem sau prețuri afișate eronat, neintenționat. Din cauza fluctuațiilor specifice pieței, prețurile produselor pot fi modificate fără preaviz. Deși ne străduim pentru precizie în afișarea tuturor informațiilor de pe sait, descoperim uneori greșeli. În aceste cazuri rare, ne rezervăm cu respect dreptul de a anula o Comandă sau elimina un articol problematic din Comandă.

3.6 Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru erori și inexactități tehnice apărute pe sait, erori dactilografice, documentație, ilustrații sau imagini eronate. Informațiile prezentate pe sait sunt actualizate periodic, îmbunătățiri și/sau modificări pot fi efectuate în orice moment.

3.7 În orice moment, Vânzătorul își rezervă dreptul, fără a notifica în prealabil Utilizatorul și Cumărătorul, de a modifica politicile, Termenii și Condițiile, de a corecta orice erori care apar în sait sau în cadrul comunicărilor electronice/verbale.

3.8 Informațiile conținute în acest site și paginile sale de socializare asociate sunt doar pentru scopuri informative generale, astfel, niciun articol de pe acest site sau paginile sale de social media asociate nu au scopul de a oferi consultanță, diagnostic sau tratament medical.

3.9 Vânzătorul nu eliberează sfaturi medicale, nu prescrie și nu diagnostichează boala. Prin furnizarea informațiilor conținute în acest document, Vânzătorul nu încearcă să diagnosticheze, să trateze, să vindece sau să atenueze orice boală sau stare medicală în orice persoană sau comunitate. Opiniile, comentariile, analizele și sfaturile nutriționale exprimate de Vânzător și contribuabilii săi nu au rolul de a înlocui o relație individuală cu un profesionist calificat în domeniul medical și nu sunt intenționate ca sfaturi medicale.

3.10 Orice încredere pe care o acordați acestor informații este strict pe propriul dvs. risc și pe propria voință liberă. Vânzătorul nu face nicio reclamație medicală și nu adoptă niciun fel de afirmații medicale care ar fi putut fi făcute în referințe sau revendicări făcute de autori individuali.

3.11 Saitul veardi.ro este conceput ca o împărtășire a cunoștințelor, cercetărilor, opiniilor și informațiilor din cercetarea și experiența autorilor și materialele terților menționate aici. Vânzătorul încurajează utilizatorii / cumpărătorii să își facă propriile decizii de sănătate și nutriție pe baza cercetărilor și a experienței proprii și în parteneriat cu un profesionist calificat în domeniul sănătății, mai ales dacă suferă de vreo afecțiune severă.

3.12 Informațiile și analizele medicale și de sănătate furnizate sunt destinate să ofere o gamă largă de informații, opinii, experiențe și surse, pentru a ajuta la alegeri pozitive pentru sănătatea propriului trup și propriei minți, pentru a ajuta corpul să se vindece în sine. Înainte de a începe orice tip de regim sau tratament naturist, integrat sau convențional, este recomandabil să solicitați sfatul unui medic specialist licențiat și să exersați în permanență discernământul informat.

3.13 Articolele individuale se bazează pe opiniile autorului lor. Opiniile exprimate în Sait, inclusiv comentariile trimise de cititori, autori, administratori de site-uri și de social media și opiniile exprimate în format video și de alt tip, sunt opiniile individului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Veardi, personalul sau fondatorii săi. Prin repostarea informațiilor și opiniilor din alte surse, care nu sunt originale pentru Veardi, inclusiv, dar fără a se limita la, materialele re-postate integral sau parțial de alte site-uri web, Veardi nu aprobă informațiile sau opiniile exprimate aici, nu garantează acuratețea sau imparțialitatea acestor informații și nu își asumă nicio răspundere juridică pentru nicio revendicare, pierdere sau daună care rezultă din acele informații sau informații la care se face referire.

3.14 Veardi încearcă să obțină consimțământul necesar înainte de a republica orice materiale scrise care sunt neoriginale pentru Veardi și/sau nu sunt disponibile sub licență de tip „Commercial Commons”.

3.15 Nu se intenționează încălcarea drepturilor de autor prin utilizarea imaginilor obținute din domeniul public. Dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor pentru o imagine sau alt material care apare pe acest site sau pe paginile sale de socializare asociate și alte entități și doriți să îl eliminați sau să îl creditați în mod corespunzător, contactați Veardi prin opțiunea Contact. Veardi și Vânzătorul își rezervă dreptul de autor asupra tuturor materialelor originale, cu excepția cazurilor indicate. Prin trimiterea de conținut (inclusiv text, fotografi și videoclipuri) pentru publicarea pe Sait, sunteți de acord că conținutul nu încalcă sau încalcă drepturile altor persoane sau încalcă în alt mod legea. De asemenea, acordați Veardi o licență gratuită, perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, nerestricționată, la nivel mondial, pentru a vă afișa public conținutul pe www.veardi.ro și pe paginile sale de socializare asociate.

3.16 Acest site conține legături către site-uri web, inclusiv servicii media sociale, care sunt operate de alte părți și nu sunt sub controlul Veardi sau Vânzătorul. Aceste linkuri sunt furnizate doar pentru comoditate și referință. Includerea oricăror legături nu implică neapărat o recomandare sau susține opiniile exprimate în cadrul acestora. Veardi și colaboratorii săi nu au niciun control asupra naturii, conținutului și disponibilității acelor site-uri și pagini, în momentul publicării sau ulterior, și nu pot face niciun fel de declarații sau garanții de orice fel în legătură cu aceste site-uri și pagini de social media. Veardi și Vânzătorul nu este responsabil pentru conținutul sau produsele oricărui site legat sau orice legătură conținută într-un site legat. Veardi sau Vânzătorul nu adoptă niciun fel de pretenții medicale care ar fi putut fi făcute în referințele terților.

3.17 În nici un caz, Veardi sau contribuabilii săi nu vor fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună, incluzând, fără a se limita, pierderi sau daune indirecte sau consecvente sau orice pierdere sau deteriorare care rezultă din pierderea datelor sau din profiturile care decurg din sau în legătură cu, utilizarea acestui site web sau a informațiilor conținute în acesta. Se depun toate eforturile pentru a menține site-ul funcționând fără probleme. Cu toate acestea, Veardi și colaboratorii săi nu își asumă nicio responsabilitate și nu vor fi responsabili pentru faptul că site-ul este temporar indisponibil din motive tehnice sau din alte motive.


Declinarea răspunderii și utilizarea produselor

4.1 Vânzătorul depune eforturi pentru a descrie produsele cât mai exact și explicit dar nu poate garanta acuratețea sau caracterul complet al informațiilor care sunt furnizate prin intermediul sait-ului, blogului, rețelor sociale, a convorbirilor telefonice sau a corespondenței purtate prin e-mail. Cade în sarcina Cumpărătorului de a cerceta modul adecvat de utilizare și informațiile de siguranță pentru fiecare produs pe care intenționează să-l comande, inclusiv toate reglementările legislative în vigoare pentru utilizarea corectă și eventual vânzarea produselor achiziționate sau fabricate cu produsele achiziționate.

4.2 Vânzătorul este un furnizor de materii prime și produse finite, cosmetice și complementare utilizate în cosmetologie, respectiv îngrijirea pielii și părului, aromaterapie, masaj, produse SPA, igienă personală, parfumuri, accesorii SPA sau cosmetice și diferite produse decorative, artizanale.

4.3 Conținutul sait-ului, a materialelor publicate pe rețele sociale sau tipărite, conversațiile telefonice sau corespondența prin e-mail nu sunt destinate pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni vreo afecțiune medicală sau boală.

4.4 Persoanele fizice sau juridice care intenționează să comande bunuri de la Vânzător trebuie să îşi exercite judecata lor independentă în determinarea oportunității achizitiei acestora pentru un anumit scop sau utilizare. Utilizarea produselor nu presupune garanţie explicită sau implicită, pentru a obține efecte sau rezultate dorite.

4.5 Cumpărătorul ar trebui să achiziționeze bunuri de la Vânzător înțelegând clar că acestea nu sunt destinate și nu ar trebui să fie folosite ca un substitut pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice afecțiune medicală sau boală. Informațiile despre produse și indicațiile privind utilizarea produselor sunt puse la dispoziție și publicate doar pentru scopuri educaționale, nu acoperă toate modalitățile de utilizare, toate măsurile de precauție, toate posibilele interacțiuni, incompatibilități sau efecte adverse. Aceste informații nu ar trebui să fie folosite ca un substitut pentru consultul medical și nu ar trebui cumpărate sau administrate pentru a trata afecțiuni medicale sau boli.

4.6 Cumpărătorul – persoană fizică autorizată, întreprindere individulă, asociație familială sau orice altă persoană juridică – care utilizează bunurile achiziționate de la Vânzător pentru fabricarea unor produse cu scopul de a le valorifica prin vânzare, este singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile în domeniul fabricației și comercializării. Ca în orice proces de producţie, este recomandată fabricarea unor loturi mici pentru evaluare, analiză și testare, înainte de a porni fabricarea de loturi comerciale complete.

4.7 Prin achiziționarea și utilizarea bunurilor vândute de Vânzător, Cumpărătorul trebuie să se asigure că deține cunoștințele necesare despre condițiile de siguranță, depozitarea și utilizarea adecvată a acestora. Cumpărătorul este de acord să inspecteze cu atenție toate bunurile primite și să raporteze orice probleme în cel mai scurt timp. Cumpărătorul este de acord că nu va face Vânzătorul responsabil pentru orice probleme care apar de la depozitarea și utilizarea bunurilor achiziționate din afara sferei de destinație precizată expres de producător sau fabricant. Cumpărătorul își asumă responsabilitatea pentru produsele pe care le fabrică și/sau vinde, folosind bunurile și serviciile Vânzătorului.


Politica de prețuri

5.1 Toate prețurile listate pe sait sunt prețuri en-gros. Cu scopul de a servi cumpărătorul, fie că este consumator casnic, artizan, producător sau comerciant, ne-am structurat prețurile astfel încât să întâmpinăm așteptările și necesarul fiecăruia.

5.2 Majoritatea produselor sunt oferite într-o varietate de cantități și volume pentru a vă permite să cumpărați atât de mult sau cât de puțin aveți nevoie. Achiziționând în volum mai mare, obțineți prețuri mai bune.

5.3 Prețurile afișate pe sait sunt cele mai mici prețuri pe care le putem oferi pentru fiecare produs la cantitatea indicată. Dacă sunteți interesat de a primi prețuri pentru volume mai mari decât cele prezentate pe sait, vă rugăm să contactați Vânzătorul prin e-mail, telefon sau prin rubrica de contact.

Toate prețurile afișate în sait sunt exprimate în lei (RON). Prețurile nu includ taxele de transport. Taxele de transport sunt calculate de sistemul sait-ului și vor fi afişate la finalizarea comenzii.

5.4 Programul de Discounturi: în plus față de structura noastră de prețuri descrisă mai sus, Cumpărătorul poate obține, prin campaniile inițiate de Vânzător, diverse discounturi sau gratuități. Fiecare promoție / campanie / program de fidelizare va fii purtătoare de anumite condiții ce vor fi de asemenea publicate fie pe propriul sait, fie în mediul în care acestea sunt promovate.

5.5 Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt neaparat cumulative. De regulă, se aplică reducerea cu valoarea cea mai mare. Toate promoțiile și reducerile de preț prezente în sait sunt valabile în limita stocului.

5.6 Alte modalități de economisire:

Vizitați secțiunea sait-ului cu Promoții, unde se listează produse cu prețuri reduse.

Abonați-vă la Newsletter-ul nostru pentru a primi oferte speciale și informații despre oportunități exclusive.


Comanda

6.1 Valoarea minimă a unei Comenzi este de 50 lei (fără taxa de transport) care s-a stabilit pentru a putea funcționa în mod eficient, fiind un pas necesar pentru a oferi cele mai bune prețuri.

6.2 Produsele oferite spre vânzare pe sait sunt noi și sunt însoțite de documente în conformitate cu legislația în vigoare.

6.3 Comenzile pot fi efectuate telefonic, prin fax sau email, recomandăm însă efectuarea comenzilor online pe sait.

6.4 Cumpărătorul trebuie să se asigure că a efectuat corect Comanda și a furnizat date complete, deoarece modificarea ulterioară se poate efectua doar în anumite condiții (detalii în paragraful 6.9).

6.5 Pentru produsele cu status „lipsă stoc” nu se pot efectua comenzi și Vânzătorul nu poate garanta prețul de vânzare afișat pe sait. Disponibilitatea stocului este afișată în timp real pe sait și se poate modifica oricând pe parcursul efectuării unei comenzi. Produsele cu status „Disponibil la precomandă” sunt disponibile din stocul furnizorului sau colaboratorului și pot avea mici întârzieri la lvrare.

6.6 Cumpărătorul este notificat în cazul în care un produs lipsește din Comandă. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare Cumpărătorul nu dă un răspuns sau nu poate fi contactat telefonic, Comanda va fi expediată ca atare. Produsul lipsă va trebui comandat din nou, Vânzătorul nu îl va expedia ulterior în mod automat.

6.7 Cumpărătorul trebuie să verifice Comanda primită și să notifice Vânzătorul în termen de cel mult 3 zile în cazul în care a constatat diferențe sau erori. Notificările trimise după acest termen, nu vor fi luate în considerare.

6.8 Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și selecta clienții/cumpărătorii. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi sau la unele din modalitățile de plată/livrare ori de a refuza onorarea unei comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității Cumpărătorului pe sait, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel activitatea Vânzătorul.

6.9 Modificarea unei comenzi

Vânzătorul lucrează cu un sistem automatizat de coletare și se procesează rapid, astfel, Comanda unui Cumpărător poate fi modificată la cerere în termen de cel mult 1 oră de la efectuarea comenzii în timpul programului de lucru sau oricând după programului de lucru dar nu mai târziu de ora 8:00 din următoarea zi lucrătoare. Cumpărătorul poate transmite cererea de modificare a unei Comenzi prin telefon sau email.

    • în cazul în care o Comandă este este deja împachetată: pentru modificarea comenzii se va aplica o taxă de 10 lei, ce acoperă costurile de reambalare și refacturare;

    • în cazul în care o Comandă este în curs de expediere: nu este posibilă modificarea unei comenzi care se află deja la curier sau la transportator;

    • orice adăugare de produse la o Comandă care a este deja expediată, va fi tratată exclusiv ca o comandă nouă, cu toate liniile directoare aplicabile, fără legătură cu comanda precedentă;

    • în cazul în care Cumpărătorul efectuează mai multe comenzi ce urmează a fi prelucrate în aceeași zi: Cumpărătorul trebuie să solicite expres cumularea acestor comenzi, în caz contrar, Vânzătorul va prelucra și expedia comenzile individual.

6.10 Renunțarea la comandă

    • în cazul în care comanda a fost plătită, fără a fi expediată: pentru anularea unei comenzi a cărei contravaloare a fost deja achitată, Vânzătorul va percepe o taxă de re-stocare de 10 lei, care se va scădea din suma care va fi returnată către Cumpărător;

    • în cazul în care comanda a fost plătită și expediată: o astfel de comandă nu se poate anula; dacă preluarea de către Cumpărător este refuzată, Vânzătorul va percepe o taxă de re-stocare de 10 lei și întregul cost al transportului de retur;

    • în cazul în care comanda nu a fost plătită dar a fost expediată: o astfel de comandă nu se poate anula; dacă ridicarea unui colet este refuzată, Cumpărătorul va suporta taxa de re-stocare de 10 lei precum și întregul cost al transportului de retur;

    • în cazul în care comanda nu a fost plătită și nici expediată: renunțarea se poate face telefonic sau prin email; nu se percepe nicio taxă.

6.11 Articolele 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 se referă doar la comenzile ce includ produse.

6.12 Pentru comenzile ce includ doar servicii, acestea sunt exonerate de taxa de transport, se pot modifica sau anula în orice moment dar nu mai târziu de prima prestare de servicii în schimbul unei taxe de stornare de 10 lei, taxă ce include și comisioanele bancare pentru returnarea sumei plătite de client și va fi scăzută din suma de înapoiat.

6.13 Utilizatorul / Cumpărătorul poate solicita programări pentru serviciile Vânzătorului prin intermediul saitului, telefonic, prin email sau aplicațiile conexe saitului, Vânzătorul va confirma Cumpărătorului disponibilitatea în program și va informa acesta despre tarifele percepute.

6.14 În cazul în care Cumpărătorul nu poate onora programarea stabilită / primirea comenzii sau dorește să renunțe, acesta are obligația de a informa telefonic Vânzătorul despre aceasta sau poate solicita o reprogramare. Se consideră abuz neprezentarea la trei programări solicitate sau refuzarea a două colete în decursul a 12 luni de la prima neprezentare. În acest caz, Vânzătorul poate refuza stabilirea de noi programări pentru Cumpărătorul respectiv fără returnarea sumelor echivalente pentru ședințele deja plătite.

6.15 Prestarea serviciilor va avea loc preponderent la sediul sau punctul de lucru al Vânzătorului, de la adresa menționată pe sait. În funcție de disponibilitate, distanță și caz, serviciile pot fi prestate și la domiciliul Cumpărătorului sau în alte medii organizate sau online.

6.16 Veardi își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze Programări dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de Vânzător care includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, război, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de Vânzător față de Cumpărător în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare, este valoarea sumei încasate de Vânzător de la Cumpărător.


Livrarea produselor

7.1 Livrarea comenzii implică o taxă de transport ce se calculează automat în formularul de comandă pentru fiecare Vânzator în parte.

7.2 Livrarea se efectuează în mod implicit prin servicii de curierat rapid. Livrările se efectuează spre orice localitate din România, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 17.00.

7.3 În cazul în care Cumpărătorul nu este găsit la adresa specificată în Comandă, curierul/transportatorul va apela Cumpărătorul prin telefon sau va reveni încă o dată la adresă. Dacă nu s-a putut livra Comanda la Cumpărător și acesta nu poate fi contactat, coletul va fi returnat la Vânzător și comanda se va considera refuzată.

7.4 Pentru comenzi mai grele sau mai mari, Vânzătorul își rezervă dreptul de a le expedia cu transport rutier în regim de grupaj. Vânzătorul își rezervă dreptul de a aplica sau modifica taxa de transport, doar în cazul în care este necesar acest lucru, Cumpărătorul va fi contactat pentru aprobare înainte de procesarea Comenzii. Metode alternative de transport sunt disponibile la cerere.

7.5 Livrarea unei Comenzi în țările membre UE: taxele de transport nu sunt calculate automat, dar se poate efectua livrarea doar la cerere urmând ca Vânzătorul să informeze Cumpărărtorul despre taxele de transport implicate.

7.6 Agenții de curierat și transport marfă nu asigură reglarea temperaturii în funcție de sezon în vehiculele de transport. Acest lucru nu va afecta integritatea produsului. Este indicat ca în perioada în care temperaturile exterioare sunt extreme, anumite produse să fie păstrate la temperatura camerei pentru 24 de ore, și eventual amestecate, ca să-și recapete consistența.

7.7 Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze expedierea Comenzii dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de Vânzător care includ: incendii, explozii, inundaţii, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, război, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de Vânzător față de Cumpărător în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare, este valoarea sumei încasate de Vânzător de la Cumpărător.


Plată

8.1 Modalități de plată pentru comenzile din România:

    • comanda de produse în valoare de cel mult 500 lei poate fi plătită prin ramburs, transfer bancar sau on-line cu cardul bancar acceptat de procesatorul de plăți subcontractat

    • comanda de produse cu valoare peste 500 lei poate fi plătită doar prin transfer bancar sau  on-line cu cardul bancar

    • comenzile ce includ și/doar servicii, indiferent de cuantumul lor, pot fi plătite doar prin transfer bancar sau  on-line cu cardul bancar

Plata la termen este disponibilă pentru Cumpărătorul cu care Vânzătorul a încheiat un contract de colaborare, conform prevederilor contractuale. În orice caz, Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita Cumpărătorului plata în avans, prin transfer bancar, pentru comanda efectuată, indiferent de valoarea acesteia.

8.2 Modalități de plată pentru comenzile din țările membre UE și tările non-UE

Plata, indiferent de valoare comenzii, se poate face doar anticipat, prin transfer bancar pe baza proformei/facturii emise de Vânzător și doar în monedele EUR sau RON, sau online folosind cardul bancar. Notă: transferul bancar trebuie efectuat fără costuri pentru beneficiarul plății.


Dreptul de retragere

9.1 Conform legislației în vigoare, retragerea din contract este aplicabilă doar consumatorului persoană fizică.

9.2 Consumatorul (cumpărătorul) are dreptul de a se retrage din contract, fără a fi nevoit să precizeze motivele și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile calendaristice. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intră Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, în posesia fizică a produselor.

9.3 Nu pot fi retrase contractele care au ca obiect furnizarea de categorii de produse enumerate de art.16 din O.U.G Nr.34/2014, printre care:

    • furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

    • furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

    • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

    • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator.

9.4 Produsele de pe sait marcate ca fiind “com spec” (la comandă specială) nu fac obiectul dreptului la retragere.

9.5 Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul înainte de expirarea perioadei de retragere, cu privire la decizia sa de a se retrage din contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail, care să conțină minim datele următoare: nume și prenume, adresă de e-mail, telefon de contact, numărul facturii în caz, contul IBAN pentru eventualul storno, denumirea produselor ce se doresc a fi returnate și cantitatea acestora. În acest scop, se poate folosi și modelul de retragere alăturat: (descarcă de aici)

9.6 Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului costul produselor returnate și conforme, exclusiv costul livrării (retragere parțială sau totală), nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care a primit produsele returnate. 

9.7 Suma va fi returnată Cumpărătorului prin transfer bancar, în contul bancar specificat de acesta al cărui titular este însuși Cumpărătorul.

9.8 Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate, în ambalajul original, cu toate accesoriile, sigilate, cu etichetele intacte și documentele care le-au însoțit, ambalate corespunzător pentru protecția pe durata transportului. Costurile returnării vor fi suportate de Cumpărător. Returnarea se va face prin aceeași metodă de transport prin care Cumpărătorului i s-au livrat produsele, sau prin altă metodă aleasă de comun acord. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc., care au fost desigilate și care nu pot fi repuse în vânzare și nici retururi cu ramburs.


Politica de returnare a produselor

10.1 Cumpărătorul trebuie să verifice Comanda primită și să notifice Vânzătorul în termen de cel mult 3 zile în cazul în care a constatat diferențe, erori sau neconformități. Notificările trimise după acest termen, nu vor fi luate în considerare.

10.2 Orice returnare de produs necesită obținerea unui număr RMA, pe care Cumpărătorul trebuie să-l solicite Vânzătorului. Acest număr RMA trebuie trecut în mod clar pe exteriorul coletului/cutiei în care se returnează produsul. Fără acest marcaj, preluarea poate fi refuzată de către Vânzător.

10.3 Se pot returna produse neconforme cu specificațiile de pe sait în momentul cumpărării, produse trimise greșit de către Vânzător sau la alt volum decât cel comandat de Cumpărător. Nu se pot returna produse folosite sau seturi incomplete. Costul returnării este suportat de Cumpărător.

10.4 Se pot returna produse doar din motivele enumerate în paragraful 10.3 sau cele care întrunesc condițiile de la Articolul 9.

10.5 Produsele returnate din cauza unor probleme de calitate vor fi inspectate de Vânzător pe baza procedurilor interne. Dacă Vânzătorul nu constată probleme de calitate, rambursarea sau compenasarea nu va fi acceptată.

10.6 Înlocuirea produselor returnate sau rambursarea valorii acestora se va efectua în termen de 14 zile calendaristice, conform celor din paragraful 9.


Reclamații

11.1 Toate reclamaţiile referitoare la lipsuri din colet, neconformitate produse, erori de facturare, alte produse primite decât cele comandate, Cumpărătorul trebuie să le efectueze în termen de 3 zile de la primirea produselor. Reclamaţiile primite după această perioadă, nu vor fi luate în considerare.

11.2 Pentru returnarea produselor se vor lua în considerare condițiile enumerate în Articolul 9 și 10.

11.3 Pentru înregistrarea orcărei reclamații este necesar pentru Cumpărător să o formuleze în scris și să o trimită spre Vânzător prin e-mail sau poștă.

11.4 De reținut:

    • anumite produse presupun condiţii de păstrare specifice, astfel, reclamaţii ulterioare de calitate nu pot fi primite şi compensate, având în vedere lipsa controlului nostru pentru condiţiile de păstrare și manipulare;

    • unele produse prezintă în mod natural sedimente, aglomerări sau un miros mai puțin agreabil. Aceste aspecte nu constituie probleme de calitate, iar înainte de a le reclama vă rugăm să citiţi fişa produsului unde sunt specificate aceste caracteristici.


Condiții de garanție

12.1 Aparatele electronice și alte Bunuri care beneficiază de garanție pe baza certificatului de garanție, care nu sunt conforme specificațiilor de pe sait în momentul efectuării Comenzii, sunt nefuncționale sau prezintă vicii de fabricație, se pot returna fără implicarea unor costuri suplimentare din partea Cumpărătorului, în urma unei notificări scrise în termen de 3 zile de la primirea lor, în care se va specifica natura lipsei de conformitate. Cumpărătorul poate solicita returnarea contravalorii produsului sau înlocuirea acestuia cu unul conform. Dacă Vânzătorul nu poate înlocui produsul cu unul conform, va restitui contravaloarea acestuia.

12.2 Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru Bunurile din Comandă care beneficiază de garanție în baza certificatelor de garanție emise de Vânzător și care se defectează în termenul de garanție este necesară returnarea produsului defect împreună cu copie de pe factură și certificatul de garanție. În cazul in care produsele ajung la Vânzător neînsotite de aceste documente, soluţionarea problemei de garanţie nu este posibilă. Costul transportului produselor de la Cumpărător către Vânzător revine în sarcina Cumpărătorului iar de la Vânzător către Cumpărător revine Vânzătorului.

12.3 Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse, etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepartate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea directă a substanțelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, surse defecte, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică asupra produselor.

12.4 Având în vedere prevederile O.U.G 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), consumatorii au obligația să nu elimine DEEE ca deșeuri municipale nesortate și să le colecteze selectiv. Simbolul (pictograma) care indică faptul că echipamentele electrice și electronice nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate reprezină o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X.


Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1 Această declarație de confidențialitate vă informează cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale și drepturile dumneavoastră de confidențialitate.

Protecția, colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă reprezintă aspecte importante pentru noi în scopul de a asigura confidențialitatea datelor. Pentru a vă simți în siguranță cu ocazia vizitării magazinului nostru online (Sait), ne angajăm să respectăm cu strictețe dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, și ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR, Regulament (UE) 2016/679). 

13.2 În cazul în care doriți să vă retrageți aprobarea, vă rugam să ne trimiteți o notificare de retragere în scris sau prin e-mail la [email protected], folosind datele de contact. Această prevedere nu se aplică în cazul stocării cookie-urilor. Vă rugăm să luați în considerare secțiunea privind cookie-urile.

13.3 Datele cu caracter personal pe care le stocăm și le prelucrăm sunt în principiu colectate direct de la persoana vizată și nu de la terțe părți. În măsura în care colectăm date personale în contextul procesării comenzilor, transferul se face în formă criptată Secure Sockets Layer (SSL).

13.4 Vom transfera datele dvs. personale către terțe părți sau le vom transmite către acestea, sau acestea le vor transmite către noi, dacă acest lucru vă fi necesar în vederea îndeplinirii contractului sau în scop de facturare și livrare a comenzilor, ori dacă v-ați exprimat acordul expres în acest sens.

13.5 Drepturile clienților și utilizatorilor

Conform legiilor privind Protecția Datelor și Regulamentului General privind Protecția Datelor, clienții noștri au, printre altele, următoarele drepturi:

    • Dreptul de a solicita acces la datele sale cu caracter personal;

    • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora;

    • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea operațiunii de prelucrare pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia;

    • Dreptul de a se opune prelucrării;

    • Dreptul la portabilitatea datelor;

    • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

13.6 Datele dvs. personale vor fi șterse la solicitarea dvs., dacă ați transmis o cerere de ștergere, însă ștergerea vă fi posibilă numai dacă obligațiile legale de păstrare nu împiedică o astfel de ștergere, în situația în care datele nu mai sunt necesare atingerii scopului stocării acestora sau dacă stocarea acestora nu este permisă din alte motive. Cu toate acestea, această prevedere nu se aplică datelor solicitate pentru procesarea comenzii dvs. și datelor aferente comenzilor care vor fi arhivate pentru motive fiscale. După primirea solicitării dvs. nu vom mai utiliza, prelucra sau transmite datele respective în alte scopuri decât prelucrarea comenzii dvs. sau în situațiile în care este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

13.3 Contul de Client

    • Daca vă înregistrați și creați un cont de client, vom păstra datele dvs. de cont (numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail) și datele aferente comenzilor dvs. în contul dvs. de client, care va fi protejat printr-o parolă directă.

    • Produsele și serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectăm cu bună știință date de la persoane sub 16 ani. În cazul în care constatăm că o persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, le vom șterge imediat.

    • În cazul în care vă veți crea un cont de client, aceste date vor fi stocate și utilizate în vederea derularii contractului încheiat între Dvs. și noi. Crearea unui astfel de cont de client are scopul de a vă facilita cumpărăturile pe viitor. Astfel, informațiile dvs. privind adresa, metodele de plată și furnizorul de servicii de livrare sunt preselectate pentru Dvs. pentru următoarea comandă. Vă rugăm să tratați datele dvs. de acces drept confidențiale și să nu le dezvăluiți altor terțe persoane neautorizate. Dacă veți dori să ștergeti datele contului dvs. de client, va fi necesar să ne trimiteți o solicitare în acest sens în scris sau prin e-mail folosind datele de contact. 

13.4 Serverele noastre web salvează automat informațiile din fișierele jurnalului de server, pe care browserul dvs. le trimite către noi. Aceste informații reprezintă cantitatea de date transferate, tipul și versiunea browser-ului de internet utilizat, sistemul de operare utilizat, sait-ul vizitat anterior, adresa IP a calculatorului ce a accesat pagina web și ora transmiterii solicitării către server. Noi nu putem atribui aceste date unor terțe persoane. Aceste date nu sunt corelate cu alte surse de date, iar datele sunt de asemenea șterse automat după o perioadă scurtă de timp. Datele sunt astfel colectate doar în scopuri statistice, pentru a îmbunătăți în continuare navigarea pe sait-ul nostru și nu sunt analizate într-o manieră care ar putea conduce la identificarea Dvs.

13.5 Aceste seturi de fișiere jurnal de server sunt analizate de către noi în forma anonimizată pentru a îmbunătăți din punct de vedere tehnic oferta și website-ul nostru, pentru a le face mai ușor de utilizat, pentru a identifica și elimina cât mai rapid erorile și pentru a controla capacitățile serverului.

13.6 Formular de Contact

În cazul în care ne veți contacta prin intermediul formularului de contact de pe website-ul nostru, vom prelucra următoarele date: adresa de e-mail, conținutul, subiectul, data, ora. Stocarea acestor date este necesară pentru ca noi să putem să răspundem la întrebările și solicitările dvs.

13.7 Formular de Reclamații

În cazul în care ne veți contacta și ne veți transmite formularul de reclamații completat, vom păstra acele informații pentru a putea soluționa reclamația dvs. și a avea o evidență a situațiilor apărute.

13.8 Livrarea Coletelor

La livrarea coletelor, transmitem informațiile strict necesare firmelor de curierat pentru a efectua livrarea sau a vă informa prin e-mail ori telefonic privind livrarea comenzii dvs.

13.9 Newsletter/Publicitate produs/Marketing/Oferte/Sondaje

    • Dacă vă abonați la newsletter-ul de pe sait-ul nostru, vă dați consimțământul pentru stocarea adresei de e-mail în scopul colectării și transmiterii newsletter-ului. În contextul transmiterii newsletter-ului, primiți informații cu privire la produse, campanii, companie. Putem lansa și sondaje prin care să aflăm opinia Dumneavoastră cu privire la magazinul nostru online. Acestea pot fi, spre exemplu, sondaje privind funcționalitatea sau design-ul sait-ului nostru, produse, livrare, procesare retururi sau plângeri sau contactul cu serviciul clienți.

    • În cadrul fiecărui e-mail de acest fel, există un link care vă oferă posibilitatea să vă dezabonați de la acest tip de e-mail.

    • E-mailurile legate de comenzile, statusul comenzilor sau alte e-mailuri privind coșul dvs. de cumpărături sunt esențiale și nu sunt incluse în acest tip de e-mail.

13.10 Cum partajăm informațiile și datele clienților și utilizatorilor

Respectând legislația în vigoare, putem dezvălui datele dumneavoastră partenerilor noștri de afaceri, asigurându-ne prin contract că aceștia au implementat măsuri adecvate de protecție și securitate a datelor cu caracter personal, și că acest transfer de date este legitim având la bază consimțământul dvs. sau alt temei legal. De exemplu, putem partaja date furnizorilor de servicii de contabilitate, servicii IT, servicii de curierat, telecomunicații sau servicii juridice. De asemenea, putem transmite datele dvs. în baza și în limitele prevederilor legale, către instanțele judecătorești, poliție și alte organe abilitate ale statului.

13.11 Phishing

Atacurile de tip Phishing devin din ce în ce mai frecvente pe Internet. Acestea implică transmiterea de e-mail-uri cu caracter fraudulos, false, care utilizează abuziv marca VEARDI, care apare ca presupus expeditor. Aceste e-mailuri nu sunt create sau transmise de compania noastră. Astfel, nu avem nicio implicare în ceea ce privește transmiterea acestor e-mail-uri neautorizate. Se presupune că aceste e-mail-uri falsificate conțin viruși, așadar vă sfătuim să nu deschideti fișierele atașate sau linkurile incluse întrucât astfel veți da acces la datele dumneavoastră personale. Recomandăm ștergerea imediată a acestor mesaje. Dacă nu sunteți sigur cum să acționați, ne puteți contacta telefonic la nr. 0787 699 629 sau ne puteți trimite un e-mail la [email protected]

13.12 Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind informațiile dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail [email protected]

Vom depune toate eforturile să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile, însă, termenul poate fi prelungit în funcție de numărul de cereri primite sau de dificultatea de a vă identifica în acest termen.

Această Politică de confidențialitate poate fi schimbată și actualizată în orice moment, modificările fiind valabile imediat după afișarea lor pe website.

13.13 Această secțiune, „Prelucrarea datelor cu caracter confidențial”, este completată de „Politica de confidențialitate”, parte integrantă a prezentului document. (vezi Politica de confidențialitate sau accesează https://veardi.ro/politica-de-confidentialitate/)


Copyright, drepturi de proprietate

14.1 Conținutul sait-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, imagini statice și dinamice, text, materiale video și multimedia prezentate pe sait, sunt proprietatea exclusivă a Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, inclusiv prin licențe de utilizare sau publicare.

14.2 Utilizatorului și Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, transferul, utilizarea, reproducerea sau afișarea conținutului de pe sait, decât cu acordul scris expres al Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală.

14.3 Utilizatorul sau Cumpărătorul poate copia, utiliza sau transfera conținut de pe sait numai în scopuri personale sau scopuri non-comerciale.


Fraudă

15.1 Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica conținutul sait-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza sait-ul www.veardi.ro și subdomeniile acestuia, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.


Litigii

16.1 Orice litigiu apărut între Utilizator/Cumpărător și Veardi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


Cookie-uri

17.1 Acest sait folosește cookie-uri. Un cookie este un fișier de dimensiuni reduse care conține litere și numere, care este stocat în computerul, terminalul mobil sau alte echipamente cu care accesați internetul. Când vizitați un sait care folosește cookie-uri, sait-ul ar putea cere browserului să plaseze unul sau mai multe cookie-uri care pot stoca și informații personale de identificare.

17.2 Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser și nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului.

17.3 Cookie-urile sunt clasificate in functie de utilizare:

Fișierele de tip cookie necesare, sunt pentru functionarea de baza si de obicei sunt instalate ca raspuns la actiunile Dvs. Ele sunt utilizate pentru a personaliza si imbunatati serviciile, cum ar fi preferintele dvs, pastrarea cosului de cumparaturi si altele. Aceste fisiere de tip cookie au efect doar pe sait-ul nostru.

Fișierele de tip cookie analitice de performanta si de marketing (exemplu Google Analytics, Google Webmaster), ne permit să colectam informatii strict anonime privind modul in care utilizatori interactioneaza cu sait-ul nostru, numarul lor, viteza de incarcare a website-ului. Aceste cookie-uri pot fi si de la terte-parti care pot plasa propriile lor cookies.

Fișierele de tip cookie ale retelelor de socializare (exemplu Facebook, Twitter), sunt similare cu cele analitice de performanta si de marketing, ele pot plasa propriile fisiere cookie pentru a monitoriza performanta si preferintele dvs. De exemplu atunci cand dati un like sau share la un articol sau produs, acele retele vor tine cont de aceste preferinte si vor folosi aceste informatii pentru imbunatatirea serviciilor oferite.

17.4 Sait-ul www.veardi.ro folosește cookie-uri doar cu scopul de a îmbunătați calitatea și performanța serviciilor oferite utilizatorilor și cumpărătorilor. Astfel, se permite sait-ului să vă păstreze coșul de cumparături, să vă păstreze logat pe sait, să vă ofere posibilitatea de a păstra informația personalizată de dvs.

17.5 Cookie-uri de la terte parti

Mai jos gasiti o lista de la cateva parti terte care ar putea seta cookie-uri cand folositi website-ul nostru.

Google – website www.google.com

Facebook – website www.facebook.com

17.6 Când folosiți setările implicite ale cookie-urilor, activitatea generată de acestea nu este vizibilă, iar dvs. nu veți ști când un sait setează un cookie sau când browserul dvs. trimite sait-ului web cookie-urile sale. Cu toate acestea, puteți schimba acest comportament în opțiuni pentru fiecare browser în parte, ca să fiți întrebat înainte de a fi setat un cookie. Puteți de asemenea să restricționați timpul de viață al cookie-urilor până la închiderea browserului și puteți efectua și alte setări.

17.7 Prin intermendiul browserului dvs. puteti dezactiva și refuza de a primi cookie-uri dar acest lucru poate face ca anumite sait-uri sa fie dificil de navigat sau de folosit. Setările de modificare a cookie-urilor se găsesc la toate browserele moderne.

Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer sau http://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Opera – http://help.opera.com/Mac/10.50/en/cookies.html

Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955


Pentru mai multe informații despre cookie-uri:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

https://www.google.ro/search?q=Ce+este+un+cookie


17.8 Pentru evitarea oricarei indoieli, Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală evidențiază faptul că fisierele de tip cookie analitice de performata si de marketing, ale retelelor sociale si necesare, mentionate mai sus, pot stoca, prelua, dar fara limitare, in scop de evaluare, anonim si agreata inclusiv urmatoarele tipuri de informatii: ip-ul utilizatorului, locatia dedusa, tipul dispozitivului folosit, viteza de conectare, comportamentul online, grupa de varsta, gen masculin sau feminin, de educatie, de venit, de ocupatie, de intentie de cumparare. In vederea realizarii scopului prezentat, informatiile mentionate pot fi prelucrate in interiorul Uniunii Europene si/sau in afara acestora, sens in care Utilizatorul este expres si neechivoc de acord cu acest aspect, prin faptul continuarii navigarii pe Website.


V3.0 / 26.07.2021

0