produsele cosmetice

… și introducerea lor pe piață …

Cosmetice
Naturale

Noutăți în magazine

Sunt principalele produse pentru care creem documentația de punere pe piață. Studiem pas cu pas fiecare idee, fiecare sentiment de creație. Te îndrumăm în liniște spre ceea ce produsul tău are nevoie înainte ca să ajungă la expoziție. 

Adunăm toate informațiile necesare și punem la un loc totul pentru evaluarea siguranței produsului.

Serviciile
noastre

Mereu în susținerea a ceea ce creezi.

Produsele cosmetice sunt excluse din domeniul de aplicare al legislației privind securitatea chimică, însă expertiza și experiența noastră profesională ne permit să oferim clienților noștri și servicii relevante și de calitate în acest domeniu.

Serviciul nostru referitor la produse cosmetice, acoperă notificarea CPNP necesară pentru punerea pe piață a unui produs, compilarea evaluării siguranței și întocmirea și traducerea etichetei produsului cosmetic.

Experiența
noastră

Cosmetice și Dermato-cosmetice naturale cu ingrediente precise.

Colaborări profesioniste cu diverse brand-uri românești!

Ceea ce ne-a fascinat mereu a fost dedicarea colaboratorilor noști. Pornim de la ideea de creare a unei formule cu scop precis și suntem atenți la fiecare pas și fiecare „dichis” ce-l găsim în drum.

Nu e nevoie mereu să fim tehnici.

Legislație

Mereu simplitatea legislației europene.

Ne bucurăm ca aderarea la Uniunea Europeană ne ușurează circulația, calitățile și drepturile  și cel mai mult ne bucurăm că ne scapă de birocrația inutilă.

  • Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, al pParlamentului European ți al Consiliului, din 30 noiembrie 2009 – privind produsele cosmetice
  • Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, al Parlamentului European și al Consiliului, din 16 decembrie 2008 – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
  • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, al Parlamentului European și al Consiliului, din 18 decembrie 2006 – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice
  • Directiva 98/24/CE, a Consiliului, din 7 aprilie 1998 – privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă

Contact

Mereu noi înșine.

Așa cum începe orice relație, mai întâi vom sta de vorbă să ne cunoaștem și să privim cum putem crea ansamblul în care să ne simțim bine cu toții,