Politica de confidențialitate

Generalități

1. Veardi este denumirea comercială a echipei de profesioniști independenți, asociere în participațiune fără personalitate juridică, formată din:

Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 22/30, jud. Cluj, România, CUI. 35902677, Nr. Reg. Com. F12/361/2016, EUID ROONRC.F12/361/2016, reprezentată de Arvid Gullbrand, în calitate de titular, și

Băețică Gabriela Andreea Întreprindere Individuală, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Șerpuitoare nr. 29B/4, jud. Cluj, România, CUI 47387745, Nr. Reg. Com. F12/2156/2022, EUID ROONRC.F12/2156/2022, reprezentată de Gabriela Băețică, în calitate de titula, și

Miroțoi Irina Întreprindere Individuală, cu sediul în Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Strada RĂZOARE, Nr. 7B, Ap. 14, Judet Cluj, România, CUI 49663189, Nr. Reg. Com. F12/245/2024, EUID ROONRC.F12/245/2024, reprezentată de Irina Miroțoi, în calitate de titular.

2. Veardi se angajează să protejeze și să respecte datele cu caracter personal și confidențial în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016 – GDPR și ale celorlate acte normative în vigoare privind secretul profesional.

3. Aceasta Politică de Confidențialitate, împreună cu orice alt document la care se face referire, stabilește principiile în care vor fi prelucrate orice date personale pe care le colectăm de la cumpărători/clienți/vizitatori sau alți interesați, sau care ni se furnizează, și este parte integrantă a Contractului Cadru împreună cu actul Termenilor și Condițiilor. Tuturor persoanelor vizate li se va transmite, în scris sau verbal când prima nu este posibilă, nota de informare informare cu privire colectarea datelor personale pentru a înțelege opiniile și practicile noastre cu privire la datele personale precum și cum le vom prelucra și, de asemenea, li se va solicita acordul expres și explicit pentru acestea.

Informații colectate

3. Veardi poate colecta și procesa următoarele date personale:

 1. Informațiile care ni se furnizează prin completarea diverselor formulare tipărite sau electronice, respectiv nume, prenume, denumiri, adrese fizice sau electronice, numere de telefon. Aceasta include, fără a se limita la, informațiile furnizate în momentul înregistrării pentru a utiliza saitul, în momentul abonării la serviciile saitului și la newsletter, în momentul postării de materiale sau la solicitarea unor servicii/produse.

 2. De asemenea, Veardi poate solicita informații atunci când se efectuează solicitări de consultanță cu privire la serviciile Veardi și atunci când se raportează o problemă a saitului din partea vizitatorilor;

 3. În cazul în care se contactează, Veardi poate păstra o înregistrare a corespondenței;

 4. Veardi poate solicita completarea unor chestionare, de tip sondaj de opinie, care vor fi folosite cu scopul îmbunătățirii serviciilor și/sau diversificarea gamei produselor comercializate, deși completarea acestora nu este obligatorie;

 5. Detalii privind vizitarea saitului, inclusiv dar fără a se limita la, date de trafic, date de localizare, weblogs si alte date de comunicare, indiferent dacă acest lucru este necesar pentru scopurile proprii de facturare sau în alt mod, precum și resursele accesate.

 6. În ceea ce privește colaborarea și prestarea de servicii, Veardi poate solicita și primi informații, documente, credențiale de acces la platforme informatice, cu livrării serviciilor solicitate.

Adresele IP si Cookie-uri

4. Veardi poate colecta informații despre computerul vizitatorului saitului, inclusiv adresa de IP disponibilă, sistemul de operare și tipul de browser, în scopul administrării sistemului. Acestea sunt date statistice despre activitatea și obiceiurile de navigare ale utilizatorilor și prin ele nu se identifică niciun individ.

5. Pentru același motiv, Veardi poate obține informații despre utilizarea serviciului de internet în general, prin folosirea unui fișier „cookie” care este stocat pe hard disk-ul computerului vizitatorului saitului. Ele ajuta la îmbunătățirea saitului și pentru a oferi un serviciu mai bun și personalizat. Acestea permit:

 • estimarea numărului de vizitatori și a modurilor de folosire a saitului;

 • stocarea de informații despre preferințele vizitatorului, așadar permit Veardi să personalizeze pagina web conform intereselor vizitatorului;

 • creșterea rapidității căutărilor;

 • recunoașterea vizitatorului atunci când acesta revine pe sait.

6. Vizitatorul va putea refuza acceptarea de cookie-uri prin activarea opțiunii din navigatorul utilizat, care va permite să refuze instalarea de cookie-uri.

Unde sunt păstrate datele personale

7. Datele personale menționate anterior sunt, de facto, considerate secrete și/sau secrete profesionale și nu vor fi transferate către terți. Aceste date pot fi prelucrate doar de către personalul autorizat al Veardi. Entitățile vor lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a se asigura că datele colectate sunt prelucrate în siguranță și în conformitate cu prevederile prezentei Politici de Confidențialitate.

8. În cazul în care informațiile sunt colectate manual, pe suport fizic de hârtie (ex. formulare, taloane etc.), acestea vor fi prelucrate și stocate doar la sediul sau punctele de lucru ale Veardi. Depozitarea se va face sub cheie iar accesul la informații îl va avea doar personalul autorizat al entității.

9. În cazul în care informațiile sunt colectate printr-un sistem automatizat (ex. formulare electronice, e-mail etc.), acestea vor fi prelucrate și stocate doar prin calculatoarele și perifericele autorizate Veardi, la sediul și punctele de lucru ale acesteia. Toate discurile, HDD/SDD/CD/DVD, vor fi încriptate iar accesul la informații se face pe bază de parolă de către personalul autorizat al Veardi.

10. În cazul în care s-a oferit sau s-a ales o parola care permite accesul persoanelor vizate la anumite secțiuni de cont client în cadrul saitului unde aceștia au plasat date personale, responsabilitatea pentru menținerea confidențialității acestei parole cade și în sarcina acestora. Tuturor vizitatorilor/utilizatorilor li se va cere să nu divulge datele de acces niciunui terț.

11. Din nefericire, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși Veardi va face tot posibilul pentru a proteja datele personale colectate, nu poate garanta securitatea acestora în timpul transmisiei. Odată primite informațiile, Veardi va utiliza proceduri stricte și tehnici de securitate pentru a încerca sa se prevină accesul neautorizat la aceste date.

Folosirea datelor

12. Veardi folosește informațiile obținute în următoarele moduri:

 • pentru a se asigura că materialele de marketing sunt prezentate în modul cel mai eficace pentru cumpărători/clienți/posibili și pentru calculatorul acestora;

 • pentru a oferi informații, produse sau servicii solicitate sau de care Veardi consideră că persoanele vizate ar fi interesate, în cazul în care există un acord prealabil explicit pentru această activitate;

 • pentru a îndeplini obligațiile ce decurg din oricare dintre acordurile încheiate intre solicitanți și Veardi;

 • pentru a permite accesul la funcțiile interactive ale vreunui serviciului, atunci când interesații au ales aceasta;

 • pentru a semnala modificările serviciilor Veardi;

 • în scop de promovare, prin postarea în platforma proprie și a rețelelor de socializare a logo-ului brand-ului clientului și/sau a produselor acestuia, dacă acesta nu și-a manifestat opoziția.

13. Dacă interesații au permis ca Veardi să folosească datele personale ale acestora, contactul cu aceștia se va face doar prin mijloacele pentru care ei și-au dat acordul.

14. Manipularea datelor personale se va face doar de către personalul autorizat al Veardi și doar în scopul în care acestea au fost colectate.

Dezvăluirea informațiilor

15.1 Datele personale menționate anterior sunt, de facto, considerate secrete și/sau secrete profesionale și nu vor fi transferate către terți. Aceste date pot fi prelucrate doar de către personalul Veardi. Se vor lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a se asigura ca datele colectate sunt prelucrate în siguranță și în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate. Datele pot fi dezvăluite doar persoanelor vizate când acestea își exercită drepturile legale asupra propriilor date.

15.2 Ca excepție de la articolul anterior, respectând legislația în vigoare, putem dezvălui datele partenerilor noștri de afaceri, asigurându-ne prin contract că aceștia au implementat măsuri adecvate de protecție și securitate a datelor cu caracter personal, și că acest transfer de date este legitim având la bază consimțământul dvs. sau alt temei legal, mereu în spețele contractuale și a suținerii bunelor servicii prestate. De exemplu, putem partaja date furnizorilor de servicii de contabilitate, servicii IT, servicii de curierat, telecomunicații sau servicii juridice. De asemenea, putem transmite datele dvs. în baza și în limitele prevederilor legale, către instanțele judecătorești, poliție și alte organe abilitate ale statului.

Drepturile persoanelor vizate

16. Persoanele vizate au dreptul de a solicita Veardi să nu prelucreze datele sale personale în scopuri de marketing. Veardi va informa persoanele vizate, înainte de colectarea datelor lor, dacă intenționează să folosească datele în astfel de scopuri. Persoanei vizate i se va oferi posibilitatea de a alege dacă dorește sau nu o astfel de prelucrare prin bifarea anumitor căsuțe din formularele folosite pentru colectarea datelor.

În conformitate cu Regulamentul Eurpean 679/2016 – GDPR – persoanele vizate au următoarele drepturi principale: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Veardi aduce la cunoștința persoanelor vizate că pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, se pot adresa cu o notă de relație scrisă, datată și semnată, transmisă prin e-mail / poștă la adresa de contact sau la sediul și punctele de lucru ale Veardi.

Accesul la înfomații

17. Legea în vigoare dă dreptul de acces la informațiile personale deținute tuturor persoanelor vizate. Dreptul de acces la aceste date poate fi exercitat în conformitate cu legea.

Legături (link-uri) de pe sait

18. În cazul în care saitul Veardi conține legături către alte saituri și materiale furnizate de terțe părți, aceste legături sunt prevazute exclusiv pentru informarea vizitatorilor paginii web. Veardi nu deține niciun control asupra conținutului acestor saituri sau materiale și nu este responsabil pentru acestea sau pentru orice pierderi sau daune care pot apărea din utilizarea lor de către vizitatori.

Modificări ale politicii de confidențialitate

19. Orice modificare a Politicii de confidențialitate va fi afișată pe saitul www.veardi.ro și, după caz, va fi notificată prin e-mail persoanelor implicate.

Contact

20. Întrebările, comentariile și cererile privind prezenta Politica de Confidențialitate sunt binevenite și vor fi adresate prin e-mail / poștă la adresa de contact sau la sediul și punctele de lucru ale Veardi. Informațiile de  contact ale Veardi sunt disponibile pe saitul www.veardi.ro. În cazul modificarii datelor, acestea vor fi imediat actualizate și în această secțiune.

V_5.0_RO / 02.03.2024