Politica de confidențialitate

Generalități

1.  Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi este prrorpietarul platformei de www.veardi.ro, entitate juridică comercială cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 22/30, jud. Cluj, România, CUI: 35902677.

2. Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi se angajează să protejeze și să respecte datele cu caracter personal sau confidențial în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016 – GDPR.

3. Aceasta Politică de confidențialitate, împreună cu orice alt document la care se face referire, stabilește principiile în care vor fi prelucrate orice date personale pe care le colectăm de la cumpărători/clienți/vizitatori sau alți interesați, sau care ni se furnizează, și este parte integrantă a Termeni și Condiții. Tuturor persoanelor vizate li se va transmite, în scris sau verbal când prima nu este posibilă, nota de informare informare cu privire colectarea datelor personale pentru a înțelege opiniile și practicile noastre cu privire la datele personale precum și cum le vom prelucra și, de asemenea, li se va solicita acordul expres și explicit pentru acestea.

 

Informații colectate

3. Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi poate colecta și procesa următoarele date personale:

a. Informațiile care ni se furnizează prin completarea diverselor formulare tipărite sau electronice, respectiv nume, prenume, denumiri, adrese fizice sau electronice, numere de telefon. Aceasta include, fără a se limita la, informațiile furnizate în momentul înregistrării pentru a utiliza saitul, în momentul abonării la serviciile saitului și la newsletter, în momentul postării de materiale sau la solicitarea unor servicii/produse.

De asemenea, Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi poate solicita informații atunci când se efectuează înscrieri la oricare dintre concursurile sau promoțiile organizate și atunci când se raportează o problemă a saitului din partea vizitatorilor;

b. În cazul în care se contactează, Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi poate păstra o înregistrare a corespondenței;

c. Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi poate solicita completarea unor chestionare, de tip sondaj de opinie, care vor fi folosite cu scopul îmbunătățirii serviciilor și/sau diversificarea gamei produselor comercializate, deși completarea acestora nu este obligatorie;

d. Detalii privind vizitarea saitului, inclusiv dar fără a se limita la, date de trafic, date de localizare, weblogs si alte date de comunicare, indiferent dacă acest lucru este necesar pentru scopurile proprii de facturare sau în alt mod, precum și resursele accesate.

 

Adresele IP si Cookie-uri

4. Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi poate colecta informații despre computerul vizitatorului saitului, inclusiv adresa de IP disponibilă, sistemul de operare și tipul de browser, în scopul administrării sistemului. Acestea sunt date statistice despre activitatea și obiceiurile de navigare ale utilizatorilor și prin ele nu se identifică niciun individ.

5. Pentru același motiv, Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi poate obține informații despre utilizarea serviciului de internet în general, prin folosirea unui fișier „cookie” care este stocat pe hard disk-ul computerului vizitatorului saitului. Ele ajuta la îmbunătățirea saitului și pentru a oferi un serviciu mai bun și personalizat. Acestea permit:

    • estimarea numărului de vizitatori și a modurilor de folosire a saitului;

    • stocarea de informații despre preferințele vizitatorului, așadar permit Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi să personalizeze pagina web conform intereselor vizitatorului;

    • creșterea rapidității căutărilor;

    • recunoașterea vizitatorului atunci când acesta revine pe sait.

6. Vizitatorul va putea refuza acceptarea de cookie-uri prin activarea opțiunii din navigatorul utilizat, care va permite să refuze instalarea de cookie-uri.

 

Unde sunt păstrate datele personale

7. Datele personale nu vor fi transferate către terți. Aceste date pot fi prelucrate doar de către personalul autorizat al Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi. Entitățile vor lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a se asigura că datele colectate sunt prelucrate în siguranță și în conformitate cu prevederile prezentei Politici de Confidențialitate.

8. În cazul în care informațiile sunt colectate manual, pe suport fizic de hârtie (ex. formulare, taloane etc.), acestea vor fi prelucrate și stocate doar la sediul sau punctele de lucru ale Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi. Depozitarea se va face sub cheie iar accesul la informații îl va avea doar personalul autorizat al entității.

9. În cazul în care informațiile sunt colectate printr-un sistem automatizat (ex. formulare electronice, e-mail etc.), acestea vor fi prelucrate și stocate doar prin calculatoarele și perifericele autorizate de Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi, la sediul și punctele de lucru ale acesteia. Toate discurile, HDD/SDD/CD/DVD, vor fi încriptate iar accesul la informații se face pe bază de parolă de către personalul autorizat al Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi.

10. În cazul în care s-a oferit sau s-a ales o parola care permite accesul persoanelor vizate la anumite secțiuni de cont client în cadrul saitului unde aceștia au plasat date personale, responsabilitatea pentru menținerea confidențialității acestei parole cade și în sarcina acestora. Tuturor vizitatorilor/utilizatorilor li se va cere să nu divulge datele de acces niciunui terț.

11. Din nefericire, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi va face tot posibilul pentru a proteja datele personale colectate, nu poate garanta securitatea acestora în timpul transmisiei. Odată primite informațiile, Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi va utiliza proceduri stricte și tehnici de securitate pentru a încerca sa se prevină accesul neautorizat la aceste date.

 

Folosirea datelor

12. Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi folosește informațiile obținute în următoarele moduri:

    • pentru a se asigura că materialele de marketing sunt prezentate în modul cel mai eficace pentru cumpărători/clienți/posibili și pentru calculatorul acestora;

    • pentru a oferi informații, produse sau servicii solicitate sau de care Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi și Vânzătorii înregistrați consideră că persoanele vizate ar fi interesate, în cazul în care există un acord prealabil explicit pentru această activitate;

    • pentru a îndeplini obligațiile ce decurg din oricare dintre acordurile încheiate intre interesați și Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi și/sau Vânzătorii înregistrați;

    • pentru a permite accesul la funcțiile interactive ale vreunui serviciului, atunci când interesații au ales aceasta;

    • pentru a semnala modificările serviciilor Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi și a Vânzătorilor înregistrați.

13. Dacă interesații au permis Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi să folosească datele personale ale acestora, contactul cu aceștia se va face doar prin mijloacele pentru care ei și-au dat acordul.

14. Manipularea datelor personale se va face doar de către personalul autorizat al Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi și doar în scopul în care acestea au fost colectate.

 

Dezvăluirea informațiilor

15.1 Datele pe care le colectăm nu vor fi transferate către terți. Aceste date pot fi prelucrate doar de către personalul Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi. Se vor lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a se asigura ca datele colectate sunt prelucrate în siguranță și în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate. Datele pot fi dezvăluite doar persoanelor vizate când acestea își exercită drepturile legale asupra propriilor date.

15.2 Ca excepție de la articolul anterior, respectând legislația în vigoare, putem dezvălui datele dumneavoastră partenerilor noștri de afaceri, asigurându-ne prin contract că aceștia au implementat măsuri adecvate de protecție și securitate a datelor cu caracter personal, și că acest transfer de date este legitim având la bază consimțământul dvs. sau alt temei legal. De exemplu, putem partaja date furnizorilor de servicii de contabilitate, servicii IT, servicii de curierat, telecomunicații sau servicii juridice. De asemenea, putem transmite datele dvs. în baza și în limitele prevederilor legale, către instanțele judecătorești, poliție și alte organe abilitate ale statului.

15.3 Dacă alegeți ca metodă de plată a comenzii, plata cu cardul bancar (debit sau credit), procesarea plății se va efectua de către Stripe, partener extern. Stripe acționează ca operator de date în ceea ce privește informațiile despre instrumentul dvs. de plată, consultați politica lor de confidențialitate pentru mai multe informații despre procesare, click aici.

 

Drepturile persoanelor vizate

16. Persoanele vizate au dreptul de a solicita Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi și/sau Vânzătorilor înregistrați să nu prelucreze datele sale personale în scopuri de marketing. Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi va informa persoanele vizate, înainte de colectarea datelor lor, dacă intenționează să folosească datele în astfel de scopuri. Persoanei vizate i se va oferi posibilitatea de a alege dacă dorește sau nu o astfel de prelucrare prin bifarea anumitor căsuțe din formularele folosite pentru colectarea datelor.

În conformitate cu Regulamentul Eurpean 679/2016 – GDPR – persoanele vizate au următoarele drepturi principale: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi aduce la cunoștința persoanelor vizate că pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, se pot adresa cu o notă de relație scrisă, datată și semnată, transmisă prin e-mail / poștă la adresa de contact sau la sediul și punctele de lucru ale Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi.

 

Accesul la înfomații

17. Legea în vigoare dă dreptul de acces la informațiile personale deținute tuturor persoanelor vizate. Dreptul de acces la aceste date poate fi exercitat în conformitate cu legea.

 

Legături (link-uri) de pe sait

18. În cazul în care saitul Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi conține legături către alte saituri și materiale furnizate de terțe părți, aceste legături sunt prevazute exclusiv pentru informarea vizitatorilor paginii web. Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi nu deține nici un control asupra conținutului acestor saituri sau materiale și nu este responsabil pentru acestea sau pentru orice pierderi sau daune care pot apărea din utilizarea lor de către vizitatori.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

19. Orice modificare a Politicii de confidențialitate va fi afișată pe saitul www.veardi.ro și, după caz, va fi notificată prin e-mail persoanelor implicate.

 

Contact

20. Întrebările, comentariile și cererile privind prezenta Politica de Confidențialitate sunt binevenite și vor fi adresate prin e-mail / poștă la adresa de contact sau la sediul și punctele de lucru ale Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală – Veardi. Informațiile de  contact ale Gullbrand Arvid Rune Întreprindere Individuală sunt disponibile pe saitul www.veardi.ro. În cazul modificarii datelor, acestea vor fi imediat actualizate și în această secțiune.

 

V 3.1 / 20.09.2022